Boks reklamowy

Rabka Zdrój: Rozpoczęto prace nad aktualizacją Operatu Uzdrowiskowego

Gmina Rabka-Zdrój przystąpiła do sporządzenia i przedstawienia Ministrowi Zdrowia aktualnego operatu uzdrowiskowego. W związku z tym Gmina Rabka-Zdrój z dniem 1 lutego 2017 roku zawarła umowę z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie, będącym jednostką uprawnioną przez ministra właściwego do spraw zdrowia, do przeprowadzenia stosownych badań.

Zakres opracowania będzie obejmował przeprowadzenie cyklu niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego powietrza (badania elementów i zjawisk meteorologicznych, hałasu oraz pól elektromagnetycznych), oraz oceny właściwości leczniczych klimatu w zakresie i na podstawie kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz. U. z 2006r., Nr 80, poz.565 z późniejszymi zmianami).

Lista badań obejmie:

 1. Określenie warunków klimatycznych poprzez elementy klimatu, do których należą:
 • temperatura powietrza;
 • usłonecznienie;
 • zachmurzenie;
 • wilgotność względna powietrza;
 • ciśnienie atmosferyczne i ciśnienie pary wodnej;
 • wiatry - siła i kierunek;
 • opady atmosferyczne;
 • zjawiska atmosferyczne: mgła, burze, wiatr fenowy i halny, pokrywa śnieżna, gołoledź.
 1. Określenie zanieczyszczenia powietrza poprzez ocenę jakości powietrza, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 oraz art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903, 1250 i 1427).
 2. Określenie poziomu hałasu zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
 3. Określenie poziomów pól elektromagnetycznych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.


Piotr Kuczaj

źródło: UM Rabka

 Zobacz ofertę sklepu z akcesorimi i odzieżą turystyczną SZLAK.CO2017-03-23 10:11 613 Rabka Zdrój, Operat Uzdrowiskowy, uzdrowisko

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie niewidoczny

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67

Warning: A non-numeric value encountered in /twoje-podhale.pl/modules/Site/Class/Seo.php on line 67